ProGT60 (AglB)

Home -> ProGTdb -> Search ProGT_Main -> Display data

ProGT ID ProGT60 (AglB)
Organism Information
Organism NamePyrococcus horikoshii
Clinical ImplicationNon-pathogenic
DomainArchaebacteria
Classification Phylum : Euryarchaeota
Class : Thermococci
Orders : Thermococcales
Family : Thermococcaceae
Genus : Pyrococcus
Species : horikoshii
Taxonomic ID (NCBI)70601
Genome Information
Gene BankBA000001.2
EMBLBA000001
Gene Information
Gene NameaglB1
NCBI Gene ID1444132
Protein information
Protein NameAglB 
UniProtKB/ SwissProt IDO74088
NCBI Ref SeqWP_010884345.1
UniProtKB Sequence>sp|O74088|AGLB1_PYRHO Dolichyl-phosphooligosaccharide-protein glycotransferase 1 OS=Pyrococcus horikoshii (strain ATCC 700860 / DSM 12428 / JCM 9974 / NBRC 100139 / OT-3) OX=70601 GN=aglB1 PE=1 SV=1 MVKSKVKKVEKGKEGEEKRSTYVLLKKVLIPILVFGFAIYAFYLRHLTAGKYFPDPDTFY HFEIYKLVLKEGLPRYYPMSDAPFGSLIGEPLGLYLLPAAFYKVVSLFGYNELQAFLLWP PFVGFLGVIAVYLLGRKVLNEWTGLWGAVVLTVSTANFSRTFSGNARGDGPFMALFIFAS VAMLYYLKESNKTRKIIYGTLFVLLTVISLGAWNGSPFGLMVLLGFASLQTIILFIFGKL EELKKFVKEFYPAYLAILAFGYALTFPGIVKIGGFIRFAFEVFLGLIFLLVIMLYGGRYL NYSDKKHRFLVVTIIVLLGFGGAYAYVGPKLFRLMGGAYQSTQVYETVQELAKTTIGDVK AYYGVESGNGLIFFLSIPGLLILLTKYLYDLFKKAKSDNETLFALVFYTMSLYLLYLAVR FLFLASYAVALFFGIFIGFSMDVIEKMKENIGIKAALGIVLSLMILVIPFVHAPVLARSA RALKNTEIEVTGWEQALKWLRSNTSKYATATSWWDYGYWIESSLLGNRRASADGGHARDR DHILALFLARDGNISEVDFESWELNYFIIYLNDWAKFNAISYLGGAITRKEYNGDENGRG RVTTILLTQAAGNVYVNPYARIVIKVIQQNKTRRIAVNIGQLECSPILSVAFPGNIKIKG SGRCSDGSPFPYVVYLTPSLGVLAYYKVATSNFVKLAFGIPTSSYSEFAEKLFSNFIPVY QYGSVIVYEFRPFAIYKIEDFINGTWREVGKLSPGKHTLRLYISAFGRDIKNATLYVYAL NGTKIIKRIKVGEIKYMNHLEEYPIIVNVTLPTAQKYRFILAQKGPVGVLTGPVRVNGKI TNPAYIMREGESGRLELKVGVDKEYTADLYLRATFIYLVRKGGKSNEDYDASFEPHMDTF FITKLKEGIKLRPGENEIVVNAEMPKNAISSYKEKLEKEHGDKLIIRGIRVEPVFIVEKE YTMIEVSASAPHHSSE
EMBL CDS BAA29314.1
Sequence length976 AA
Subcellular LocationMembrane (Integral component of membrane)
String70601.PH0242
Additional Information
Glycosyltransferase Information
Glycosylation TypeN- (Asn) linked 
CAZY FamilyGT66
EC Number (BRENDA)2.4.99.18 5244
Mechanism of Glycan TransferEn bloc
Glycan Information
Acceptor Subtrate Information
Litrature
Year Of Validation2013 
Reference Nyirenda, J., Matsumoto, S., Saitoh, T., Maita, N., Noda, N.N., Inagaki, F. and Kohda, D., 2013. Crystallographic and NMR evidence for flexibility in oligosaccharyltransferases and its catalytic significance. Structure, 21(1), pp.32-41.

Corresponding AuthorDivision of Structural Biology, Medical Institute of Bioregulation, Kyushu University, Fukuoka 812-8582, Japan.