ProGT81 (TcnA)

Home -> ProGTdb -> Search ProGT_Main -> Display data

ProGT ID ProGT81 (TcnA)
Organism Information
Organism NameClostridium novyi 590
Clinical ImplicationPathogenic
DomainBacteria
Classification Phylum : Firmicutes
Class : Clostridia
Orders : Eubacteriales
Family : Clostridiaceae
Genus : Clostridium
Species : novyi
Taxonomic ID (NCBI)1542
Genome Information
Gene Information
Gene NametcnA
Protein information
Protein NameTcnA 
UniProtKB/ SwissProt IDQ46149
UniProtKB Sequence>sp|Q46149|TCDA_CLONO Toxin A OS=Clostridium novyi OX=1542 GN=tcdA PE=1 SV=1 MLITREQLMKIASIPLKRKEPEYNLILDALENFNRDIEGTSVKEIYSKLSKLNELVDNYQ TKYPSSGRNLALENFRDSLYSELRELIKNSRTSTIASKNLSFIWIGGPISDQSLEYYNMW KMFNKDYNIRLFYDKNSLLVNTLKTAIIQESSKVIIEQNQSNILDGTYGHNKFYSDRMKL IYRYKRELKMLYENMKQNNSVDDIIINFLSNYFKYDIGKLNNQKENNNNKMIAIGATDIN TENILTNKLKSYYYQELIQTNNLAAASDILRIAILKKYGGVYCDLDFLPGVNLSLFNDIS KPNGMDSNYWEAAIFEAIANEKKLMNNYPYKYMEQVPSEIKERILSFVRNHDINDLILPL GDIKISQLEILLSRLKAATGKKTFSNAFIISNNDSLTLNNLISQLENRYEILNSIIQEKF KICETYDSYINSVSELVLETTPKNLSMDGSSFYQQIIGYLSSGFKPEVNSTVFFSGPNIY SSATCDTYHFIKNTFDMLSSQNQEIFEASNNLYFSKTHDEFKSSWLLRSNIAEKEFQKLI KTYIGRTLNYEDGLNFNKWKRVTTSELLKVIEEVNSTKIYENYDLNMILQIQGDDISYES AVNVFGKNPNKSILIQGVDDFANVFYFENGIVQSDNINNILSRFNDIKKIKLTLIGHGEN VFNPKLFGGKTVNDLYTNIIKPKLQHLLEREGVILKNKYLKINILGCYMFTPKVDINSTF VGKLFNKISRDLQPKGFSKNQLEISANKYAIRINREGKREVLDYFGKWVSNTDLIAEQIS NKYVVYWNEVENTLSARVEQLNKVAEFAKDINSIIQTTNNQELKQSLVNTYADLITTLYS ELLKEDIPFELDNIQIKERIILNEISRLHDFSNIILDFYQKNNISNNMIILFDSIIKEKD YYNVKLANKITGETSVIKTYSDSLWNFTNKYKKIVDDIKGIIVKDINGEFIKKADFEIEQ NPSLLNSAMLMQLLIDYKPYTEILTNMNTSLKVQAYAQIFQLSIGAIQEATEIVTIISDA LNANFNILSKLKVGSSVASVIIDGINLIAALTELKNVKTNFERKLIEAKVGMYSIGFILE SSSLISGLLGATAVSEILGVISVPVAGILVGLPSLVNNILVLGEKYNQILDYFSKFYPIV GKNPFSIQDNIIIPYDDIAITELNFKYNKFKYGYAKISGLKVGLVTHIGENIDHYFSAPS LDHYIELSIYPALKLNDTNLPKGNVVLLPSGLNKVYKPEISAIAGANSQEGNGVEVLNLI RNYYVDSNGNTKFPWKYEAPFEYSFSYMRVEYFDTKVNVILDNENKTLIIPVLTIDEMRN KISYEILGDGGQYNVILPVNQTNINIVSNKNDIWNFDVSYIVKESKIEDNKFVLDGFINN IFSTLKVSNDGFKIGKQFISIKNTPRAINLSFKINNNIVIVSIYLNHEKSNSITIISSDL NDIKNNFDNLLDNINYIGLGSISDNTINCIVRNDEVYMEGKIFLNEKKLVFIQNELELHL YDSVNKDSQYLINNPINNVVKYKDGYIVEGTFLINSTENKYSLYIENNKIMLKGLYLESS VFKTIQDKIYSKEKVNDYILSLIKKFFTVNIQLCPFMIVSGVDENNRYLEYMLSTNNKWI INGGYWENDFNNYKIVDFEKCNVIVSGSNKLNSEGDLADTIDVLDKDLENLYIDSVIIIP KVYTKKIIIHPIPNNPQINIINTQSIHDKCHLIIDSVLTNNYHWESDGDDLIITNGLDIN IRILQGLSFGFKYKNIYLKFSNYDELSLNDFLLQNYNVKGLYYINGELHYKNIPGDTFEY GWINIDSRWYFFDSINLIAKKGYQEIEGERYYFNPNTGVQESGVFLTPNGLEYFTNKHAS SKRWGRAINYTGWLTLDGNKYYFQSNSKAVTGLQKISDKYYYFNDNGQMQIKWQIINNNK YYFDGNTGEAIIGWFNNNKERYYFDSEGRLLTGYQVIGDKSYYFSDNINGNWEEGSGVLK SGIFKTPSGFKLFSSEGDKSAINYKGWLDLNGNKYYFNSDSIAVTGSYNIKGIQYYFNPK TAVLTNGWYTLDNNNYYVSNGHNVLGYQDIDGKGYYFDPSTGIQKAGVFPTPNGLRYFTM KPIDGQRWGQCIDYTGWLHLNGNKYYFGYYNSAVTGWRVLGGKRYFFNIKTGAATTGLLT LSGKRYYFNEKGEQLTLV
Glycosyltransferase Information
Glycosylation TypeO- (Ser/Thr) linked 
Mechanism of Glycan TransferSequential
Donor TypeUDP-GlcNAc
Donor SpecificityNucleotide activated sugars
Glycan Information
Glycan transferredMonosaccharide (GlcNAc) 
Experimental_strategiesIn vitro 
Acceptor Subtrate Information
Acceptor Substrate name Rac1
Acceptor Substrate name RhoA
Acceptor Substrate name RhoB
Litrature
Year Of Validation2014 
Reference Genth, H., Pauillac, S., Schelle, I., Bouvet, P., Bouchier, C., Varela?Chavez, C., Just, I. and Popoff, M.R., 2014. Haemorrhagic toxin and lethal toxin from C lostridium sordellii strain vpi9048: molecular characterization and comparative analysis of substrate specificity of the large clostridial glucosylating toxins. Cellular microbiology, 16(11), pp.1706-1721.

Corresponding AuthorInstitute of Toxicology, Medical School Hannover, Hannover, Germany.